HEQÎBE

Bernameyeke ku ji aliyê Weyselxan Yildizî ve tê amadekirin û birêvebirin. Di Vajorê de lêkolînên edebî derbarê kovar, kitêbên kirdkî, şêxsiyetên edebî û xebatên wan de lêkolîn tên kirin û pêşkêşkirin.

Bo guhdarkirinê